Kurzy Reiki

Pojem „Reiki“ znamená univerzální životní energii, kterou můžeme využít k léčení sebe sama i ostatních lidí. Znovuobjevitelem této metody je Japonec Mikao Usui, který léčení a další práci s touto energií zpracoval do jednotného systému.

Účinky Reiki jsou patrné na všech úrovních člověka – fyzické, duševní i duchovní. Nejedná se o „všelék“, avšak má velmi široké použití a jelikož jsem sobě i mnoha lidem s Reiki dokázal pomoci, vidím velký smysl v tom předávat tuto krásnou techniku dále. Po zasvěcení do Reiki dokážete v různých oblastech pomoci sobě i ostatním lidem. Kurzy Reiki jsou přístupné každému, kdo má zájem se rozvíjet a pracovat na sobě.

Vyučuji co nejvíce v souladu s tradičním pojetím Reiki dle Mikao Usuiho v duchovní linii Hawayo Takaty. V některých aspektech se však odlišuji od čistě tradičního pojetí – například rozdělením mistrovského stupně na dva (3. a 4. stupeň).

Obsah jednotlivých kurzů:

1.stupeň

Probíhá 2 dny.

 • vznik a historie Reiki
 • účinky a podstata Reiki
 • duchovní a technická pravidla
 • základní informace o energetickém a „jemnohmotném“ systému člověka
 • sebeošetření a ošetření druhého člověka
 • ošetření zvířat, vody, jídla, léků
 • individuální zasvěcení (iniciace) do 1. stupně
 • praktické procvičování terapie ve dvojicích

2.stupeň

Probíhá 1 den.

 • rozšíření možností práce s Reiki – ošetření na dálku, práce s minulostí i budoucností, práce se situací, afirmace, energetické čištění prostoru – teoretický i praktický nácvik
 • výuka symbolů Reiki
 • individuální zasvěcení (iniciace) do 2. stupně

3. stupeň

 • zvýšení energetického potenciálu
 • předání mistrovského symbolu Reiki
 • individuální zasvěcení (iniciace) do 3.  stupně

4. stupeň

 • zvýšení energetického potenciálu
 • příprava k výuce Reiki
 • individuální zasvěcení (iniciace) do 4.  stupně

Termíny kurzů:

25.1. 2018 (čt), 18:30  – úvodní přednáška o Reiki
3.-4.2. 2018 (so+ne) – seminář 1. stupeň reiki

Začátek v 9:30 , konec v odpoledních až večerních hodinách.

Do přihlášky prosím uvádějte své celé jméno a datum narození. Bližší informace o kurzu (a přípravě na něj) posílám účastníkům cca týden před termínem, v případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte.

Místo konání:

Zeleneč u Prahy,  Čsl. armády 35 – budova „123Kondice“

Cena:

 1. stupeň – 2300,-Kč (za 2 dny kurzu)

 

Advertisement